دانلود کتاب‌های ذبیح‌الله رضایی

ذبیح‌الله رضایی

راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار (جلد اول) اثر ذبیح‌الله رضایی
الکترونیکی 
۱۳۱,۳۰۰ ت
الکترونیکی
۱۳۱,۳۰۰ت