دانلود و خرید کتاب‌های | طاقچه
عمل خلاقه اثر ریک روبین
انتشارات میلکان
 ۳٫۰ (۲)
چاپی 
۱۹۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
off
٪۲۰
نسخه شادتر تو اثر دانیل جی. آمن
انتشارات ذهن آویز
چاپی 
۲۴۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی off
۴۶,۴۰۰ ت
مرگ وزیر مختار اثر یوری نیکلایویچ تینیانوف
نشر ماهی
چاپی 
۱۵۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی 
۶۲,۰۰۰ ت
هری پاتر و جام آتش اثر جی. کی. رولینگ
انتشارات پرتقال
 ۵٫۰ (۱)
چاپی 
۲۴۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی 
۹۶,۰۰۰ ت
اگنس گری اثر آن برونته
نشر نی
 ۳٫۰ (۴)
چاپی 
۱۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی 
۷۲,۰۰۰ ت
حکومت نظامی اثر خوسه دونوسو
نشر نی
چاپی 
۱۵۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی 
۹۰,۰۰۰ ت
الگوی کودک سالم اثر موسسه پژوهشی کودکان دنیا
نشر قطره
چاپی 
۵۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی 
۲۶,۰۰۰ ت
خمی از شراب ربانی اثر محمد بن علی شمس تبریزی
نشر ماهی
 ۵٫۰ (۱)
چاپی 
۱۶۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی 
۷۰,۰۰۰ ت
هاکلبری فین اثر مارک تواین
نشر افق
 ۵٫۰ (۲)
چاپی 
۲۹۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی 
۵۰,۰۰۰ ت
یعقوب کذاب اثر یورک بکر
نشر ماهی
چاپی 
۷۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
طوطی فلوبر اثر جولین بارنز
نشر ماهی
چاپی 
۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
قصر اثر فرانتس کافکا
نشر ماهی
 ۵٫۰ (۱)
چاپی 
۲۸۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی 
۵۰,۰۰۰ ت