دانلود کتاب‌های سیدسعید قره یالی

سیدسعید قره یالی

شناخت و کاربرد تاسیسات حرارتی مرکزی اثر سیدسعید قره یالی
الکترونیکی 
۹۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۵,۰۰۰ت
صفر تا صد موتورخانه اثر سیدسعید قره یالی
الکترونیکی 
۸۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۰,۰۰۰ت
آزمایشگاه مکانیک سیالات اثر سیدسعید قره یالی
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
نصب، راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی اثر سیدسعید قره یالی
الکترونیکی 
۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت
سیستم های کنترل تاسیساتی اثر سیدسعید قره یالی
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
صفر تا صد انرژی خورشیدی (جلد سوم) اثر سیدسعید قره یالی
الکترونیکی 
۳۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۹,۰۰۰ت
مدیریت بهره وری انرژی اثر سیدسعید قره یالی
الکترونیکی 
۳۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۹,۰۰۰ت
راهنمای جامع تاسیسات (کتاب اول) اثر سیدسعید قره یالی
الکترونیکی 
۸۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۵,۰۰۰ت
افزایش مهارت های شغلی اثر سیدسعید قره یالی
الکترونیکی 
۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت
صفرتا صد موتورخانه اثر سیدسعید قره یالی
الکترونیکی 
۸۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۰,۰۰۰ت
کاربرد اتوکد در تأسیسات اثر سیدسعید قره یالی
الکترونیکی 
۳۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۷,۰۰۰ت
شناخت و کاربرد چیلرهای تراکمی و جذبی اثر سیدسعید قره یالی
الکترونیکی 
۷۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۵,۰۰۰ت
معرفی و کاربرد اسپیلت‌ها اثر سیدسعید قره یالی
الکترونیکی 
۱۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۳۰,۰۰۰ت