دانلود و خرید کتاب‌های تونی داویس | طاقچه

تونی داویس

جدیدترین روش های مدیریت کسب و کار اثر تونی داویس
الکترونیکی 
۶۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۰,۰۰۰ت
مدیریت موفق با فناوری اطلاعات اثر تونی داویس
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت
نقش کاربردی منابع انسانی در مدیریت موفق اثر تونی داویس
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت
جدیدترین نکات آموزشی برای مدیران موفق اثر تونی داویس
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت