لوگو طاقچه

کتاب هایی برای شروع

گوشه و کنار خواندن

معرفی کتاب هایی که هر ایرانی باید بخواند

معرفی کتاب‌هایی که هر ایرانی باید بخواند

افسانه دهکامه
31 بازدید

بعضی کتاب‌ها هستند که وقتی می‌خوانیمشان، با خود می‌گوییم: ای کاش این کتاب را همه‌ی مردم می‌خواندند. درست لحظه‌ای که نکته‌ای درخور توجه در کتاب می‌یابیم، به این می‌اندیشیم که این جمله چقدر وصف حال ما مردم است و دلمان می خواهد آن را با صدای بلند برای همه بخوانیم. از میان این کتاب‌ها برخی مشهورترند و بیشتر بر سر زبان‌ها هستند. در این یادداشت سعی می‌کنم برخی از آن‌ها را که ممکن است برای ما ایرانی ها مفیدتر باشد، معرفی ‌کنم. شاید از میان آن‌ها بتوانید موضوع مورد علاقه‌ی خود را پیدا کنید. شما هم اگر کتابی می‌شناسید که ...

اخبار و رویدادهای طاقچه

دانلود کتاب از اپلیکیشن طاقچه

نصب طاقچه