نویسنده: مریم زارع

چگونه به دیگران نه بگوییم؟

2021-02-15 1

در 5 دقیقه بخوانید در برابر خواسته‌های ریز و درشت اطرافیان چه برخوردی دارید؟‌ خودتان را مجاب می‌کنید که رضایت همه را جلب کنید؟ برای نه گفتن دنبال بهانه‌های عجیب و غریب می‌گردید؟ رک و راست فکر کنید و ببینید چقدر هنر نه گفتن دارید. گاهی پیش می‌آید که نه گفتن برای تصمیم‌های روزانه ما تبدیل به چالشی دردسرساز…

نویسنده مریم زارع