نویسنده: علی میرفردوس

گلدون ها را چه کسی آب می‌دهد؟ معرفی سامانه شخصی‌سازی طاقچه

2020-06-03 4

در ۸ دقیقه بخوانید همیشه وقتی وارد آن کتابفروشی کنج خیابان می‌شدم، انگار از زمین خودمان کنده شده بودم و به سرزمین عجایب پا گذاشته بودم: کتاب‌ها و گل‌ها. همه جا بودند. کتاب‌هایی که هر کدام جهانی دیگر برایم خلق می‌کردند. خیلی جای دنجی بود. جایی که رفتن به آنجا همیشه حالم را خوب می‌کرد. گل‌ها و گلدان‌ها در…

نویسنده علی میرفردوس