با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
اقتدارگرایی، اصلاح طلبی و مشروطه خواهی در عصر قاجار

دانلود و خرید کتاب اقتدارگرایی، اصلاح طلبی و مشروطه خواهی در عصر قاجار

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب اقتدارگرایی، اصلاح طلبی و مشروطه خواهی در عصر قاجار  نوشته  علی‌اکبر خدری‌زاده  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب اقتدارگرایی، اصلاح طلبی و مشروطه خواهی در عصر قاجار

اقتدارگرایی، اصلاح طلبی و مشروطه خواهی در عصر قاجار اثری از علی‌اکبر خدری‌زاده است که در انتشارات ندای تاریخ به چاپ رسیده است.

 درباره کتاب اقتدارگرایی، اصلاح طلبی و مشروطه خواهی در عصر قاجار

با بررسـی تـاریخ تحولات سیاســی ایــران و زمینــه‌هــای قــدرت‌یــابی تــدریجی عناصــر اقتــدارگرای ســنتی و جدیــد (دیوان‌سالاران سنتی و تجدد‌خواهان لیبرال) در انقلاب مشروطه می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که، پیدایش اندیشۀ اقتدارگرایی ریشه در پیشینۀ ساختار سیاسی ـ اجتماعی ایران داشت و با توجه به این واقعیت که در طی فرایند انقلاب مشروطه تحول اساسی و بنیـادین در نظـام اجتماعی ایران و ساختار قدرت به وجود نیامد لذا شکل‌گیری پدیده‌ای به نـام اقتـدارگرایی در انقلاب مشروطه تقریباً طبیعی و تا حدودی اجتناب‌ناپذیر بوده است. انقلاب مشروطه ایران به عنوان رویدادی مهم و اثرگذار در تاریخ معاصر ایـران سـرآغاز تحولات شگرف سیاسی ـ اجتماعی به شمار می‌آید که بازتاب و نتایج آن را می‌توان تـا بـه امروز مشاهده کرد. علی رغم پژوهش‌های گسترده‌ای که راجع به این رویداد مهم صـورت گرفته است اما تاکنون پاره‌ای از مسائل و موضوعات آن مورد تأمل و بررسی انتقادی قـرار نگرفته، از جمله آن که فرایند شکل‌گیری اصلاحات و مراحل آن در عصـر قاجـار تـا حدودی مغفول باقی مانده است. از این رو در این اثر تلاش شده تا تحولات سیاسـی عصـر قاجار در قالب تعامل و تقابل اقتدارگرایی، اصلاح‌طلبی و مشـروطه‌خـواهی واکـاوی شود.

 خواندن کتاب اقتدارگرایی، اصلاح طلبی و مشروطه خواهی در عصر قاجار را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

 پژوهشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و جامعه‌شناسی مخاطبان این کتاب‌اند.

بخشی از کتاب اقتدارگرایی، اصلاح طلبی و مشروطه خواهی در عصر قاجار

ساختار قدرت سیاسی حکومت قاجار بدون تردید یکی از عوامـل مـؤثر در تسـریع و یـا کاهش اصلاحات و روند تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایـران در سـده ۱۳ ق/ ۱۹ م بـه شـمار می‌آید. در این دوره ایران در پی شکست در جنگ با روسیه، به طور ناخواسته وارد چرخـۀ نظام سرمایه‌داری غرب گردید و به تبع آن ساختار قدرت سیاسی قاجار نیز با چالش جـدی مواجه شد. بنابراین بررسی چنین ساختاری، علاوه بر تشریح ارکان قدرت سیاسی، برخی از موانع ساختاری اصلاحات ایرانِ عصر قاجار را به وضوح آشکار می‌سازد.

ساختار سیاسی حکومت قاجار همانند دیگـر سلسـله هـای حکـومتیِ ایـران دوره اسلامی مبتنی بر قدرت نظامی ایل، تمرکز سیاسی و اقتدارگرایی قرار داشـت. آقامحمـدخان قاجـار که در پی فتوحات گسترده نظامی و به مساعدت و همکاری ابـراهیم‌خـان کلانتر شـیراز و حمایت صاحبان سرمایه جنوب به خصوص حاج خلیل قزوینی تاجر بزرگ موفق به تأسیس سلطنت قاجار شـد، اساس نظـام سیاسـی ایلـی و دیوان سالاری سـنتی ایرانـی را بـرای ادارۀ سرزمین پهناور ایران برگزید و خود را وارث حکومت صفویه معرفی کرد و درصدد احیای مرزهای حکومت صفویان برآمد. وی تشکیلات دیـوانی صـفویه را از نـو بازسـازی کـرد و تصمیم گرفت مناطقی که در دوره حکومت صـفوی خراج‌گـذار شـاهان آن سلسـله بودنـد، ضمیمه خـاک ایـران سـازد .

آقامحمـدخان بنیانگـذار سـلطنت قاجـار بـا تقسـیم متصـرفات حکومت، میان سران طوایف و تیره‌های مختلف ایل قاجـار تحـول مهمـی در سـاختار ایلـی قاجارها به وجود آورد. سران طوایف قاجار بـا حکومـت بـر شـهرهای کوچـک و بـزرگ، دست از زندگانی ایالتی کشیده و در شهرها ساکن شدند. 

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۳۵۵ صفحه
قیمت نسخه چاپی۲۵,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۶/۰۶/۱۰
شابک۹۷۸-۶۰۰-۹۶۷۲۶-۷-۷
تعداد صفحات۳۵۵صفحه
قیمت نسخه چاپی۲۵,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۶/۰۶/۱۰
شابک۹۷۸-۶۰۰-۹۶۷۲۶-۷-۷