برچسب: کافکا

معرفی ۴۰ کتابی که قبل از مرگ باید خواند | به انتخاب سایت ایندیپندنت

۱۳۹۸-۰۶-۰۶ 10

در ۹ دقیقه بخوانید  کتاب‌ها، چنان قدرتی دارند که به یک آن، ما را از جایمان، در یک پروژه‌ی سخت کاری یا روابط اجتماعی فرسایشی، جدا کنند و به سرزمینی ببرند که نوید آرامش یا هیجان می‌دهد. از فراز و نشیب‌های مطمئن داستان‌های کلاسیک انگلیسی مثل غرور و تعصب گرفته، تا وحشت رخنه کرده در راهروهای وزارت عشق در…

نویسنده پردیس جلالی